Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

ARQUITECTURA I CONSTRUCTORS:
PROTECCIÓ CONTRA ELS LLAMPS


La nostra oficina de càlcul es posa a disposició d'arquitectes, enginyeries, constructors, etc., per realitzar els càlculs corresponents per a cada edificació, tant de la necessitat de la instal·lació de parallamps (Codi Tècnic de l'Edificació SU8), com pel que fa al nombre de baixants, consideracions a tenir en compte per al correcte traçat dels baixants, tipus de presa de terra més apropiada per a cada edificació i tipus de terreny.

Ens encarreguem de la instal·lació des del seu origen fins a la finalització i certificat final de la feina.

 

 

ARQUITECTURA PARRARAYOS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

ARQUITECTURA PARRARAYOS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

ARQUITECTURA PARRARAYOS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

 

 

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instalˇla parallamps acreditats per:


PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat