Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

CAMPINGS:
PROTECCIÓ CONTRA ELS LLAMPS


Els càmpings per la seva condició de llocs on hi ha pública concurrència d'acord al codi tècnic de l'edificació, i a les normes UNE 211185/6  i UNE 62305, es imprescindible tenir protegits els edificis contra els impactes del llamp.

Els càmpings, a l'estar ubicats en entorns aïllats d'altres edificacions , davant de la costa o bé en llocs muntanyosos, i també la majoria de vegades envoltats d'arbres i també de postes d'il·luminació alts, són llocs molt atractius per a la descarrega fàcil dels llamps, i que a la seva vegada comporten conseqüències amb danys personals irreparables. En aquests casos es imprescindible garantir que l'impacte del llamp es produeix a través de un NIMBUS PDC, fent que sempre sigui molt per sobre de totes les estructures i vegetació, derivant els llamps a les preses de terra dels parallamps.

També molts Càmpings disposen de  dipòsits de gasoil o de gas, a més d'estar ple de bombones a les parcel·les dels campistes,  la qual cosa fa que la caiguda d'un llamp pugui tenir efectes molt nocius. En el càlcul de la protecció de les instal·lacions, es fa especial atenció a la presencia de materials inflamables per la perillorisitat que comporten.

La majoria d'asseguradores pel fet de tenir parallamps, normalment fa abaratir les quotes de la pòlissa.

 

 

CAMPINGS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

CAMPINGS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

CAMPINGS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

 

 

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instalˇla parallamps acreditats per:


PARARRAYOS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat