Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

CENTRES EDUCATIUS:
PROTECCIÓ CONTRA ELS LLAMPS


Per la seva condició de llocs on hi ha pública concurrència d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació, i a les normes UNE 211185/6  i UNE 62305, és imprescindible tenir protegits els edificis i les persones contra els impactes del llamp.

En especial atenció a les persones que ocupen una escola, es imprescindible disposar de la protecció que ofereix un parallamps en els centres escolars amb la finalitat de neutralitzar possibles danys tant a les persones com als equips electrònics i informàtics per la caiguda del llamp. També és imprescindible la protecció de les línees elèctriques de les sobretensions transitòries per tal de protegir en especial les instal·lacions informàtiques dels centres.

Tanmateix és responsabilitat del centre el correcte manteniment d’aquestes instal·lacions dins el marc legal vigent.

Una bona protecció es garantia de tranquil·litat i costoses reparacions.

 

 

CENTRES EDUCATIUS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

CENTRES EDUCATIUS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

CENTRES EDUCATIUS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

 

 

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instalˇla parallamps acreditats per:


PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat