Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

EDIFICIS PÚBLICS :
PROTECCIÓ CONTRA ELS LLAMPS


Per la seva condició de llocs on hi ha pública concurrència d'acord al Codi Tècnic de l'Edificació, i a les normes UNE 211185/6  i UNE 62305, és imprescindible tenir protegits els edificis contra els impactes del llamps.

Tots aquests edificis acostumen a tenir els refrigeradors a les cobertes i molts d'ells estan construïts amb estructures metàl·liques d'importància. Per aquest motiu és important la instal·lació d'una punta de parallamps NIMBUS PDC, que elevi el punt d'impacte del llamp molt per sobre d'aquestes estructures, fent el camí fàcil de descàrrega del llamp a través del parallamps i no d'altres estructures de forma descontrolada.

 

EDIFICIS PÚBLICS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

EDIFICIS PÚBLICS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

EDIFICIS PÚBLICS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instalˇla parallamps acreditats per:


PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat