Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

HOTELS :
PROTECCIÓ CONTRA ELS LLAMPS


Els hotels per la seva condició de llocs on hi ha pública concurrència d'acord al Codi Tècnic de l'Edificació, i a les normes UNE 211185/6  i UNE 62305, és imprescindible tenir protegits els edificis contra l'impactes del llamp.

A més tenen un risc d'impacte afegit ja que les cobertes, la majoria de vegades estan plenes de maquinaries d'aire condicionat, dipòsits, estructures metàl·liques amb rètols...  l'impacte del llamp en aquests aparells pot produir la paralització dels sistemes de refrigeració del hotel i la destrucció dels mateixos.

També molts hotels tenen dipòsits de gasoil o de gas, cas en el que el Codi Técnic de l'Edificació fa un especial ènfasi al tractar-se de material inflamable.

 

HOTELS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

HOTELS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

HOTELS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

 

 

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instalˇla parallamps acreditats per:


PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat