Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

Inspecció i manteniment:Pot demanar més informació:
Tel.: 93 318 06 44
info@torrente.cat
Inspecció i manteniment:

Totes les instal·lacions de parallamps requereixen un manteniment periòdic, per assegurar el seu correcte funcionament.

Les normatives actuals obliguen a fer aquest manteniment amb una periodicitat que varia entre un i tres anys, depenent del nivell de seguretat establert per a la instal·lació.

Torrente Tecno Industrial ofereix als seus clients la inspecció, certificació i manteniment de les seves instal·lacions i sempre d'acord amb la normativa vigent.

En la inspecció, s'avalua des de l'eficàcia i protecció del sistema de captació del llamp, el traçat i estat del/s baixant/s, fins a lectura i estat de conservació de la presa de terra.

En cadascuna de les inspeccions es confecciona un informe complet de la instal·lació, i en cas d'existir defectes o parts de la instal·lació que no compleixen la normativa, s'entrega valoració econòmica per a la seva reparació.

Inspeccionem tot tipus de instal·lacions de parallamps: el nostre àmbit d'actuació es Catalunya, País Valencià, Aragó i les Illes Balears.

No esperi a la caiguda del llamp per a saber com està la seva instal·lació.

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instal·la parallamps acreditats per:


PARARRAYOS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat