Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

NAUS INDUSTRIALS:
PROTECCIÓ CONTRA ELS LLAMPS


Moltes de les naus industrials estan construïdes amb pilars metàl·lics, parets tipus sandwich metàl·lics i cobertes o metàl·liques o d'uralita i fusta, en tots aquests casos es nescesària la instal·lació de protecció contra l'impacte del llamp, per a elevar l'impacte d'aquest molt per sobre d'aquestes estructures, evitant danys al personal, a la maquinària, al material emmagatzemat i evitar la possibilitat de generar incendis.

És especialment important i obligatori la instal·lació de parallamps en totes les instal·lacions on existeixi material inflamable: material explosiu, tancs de gas, o gasoil, olis, alcohols... i també és imprescindible protegir-se en cas de cartró, paper, goma, fusta...

A més, és important garantir, que la xarxa elèctrica, en especial d'oficines i maquinària amb electrònica incorporada, estigui protegida contra les sobretensions transitòries produïdes per la caiguda de llamps o per commutacions de la xarxa elèctrica.

Una correcte protecció del llamp i de les sobretensions induïdes, estalvia, sens dubte, molts més diners que el cost de fer aquestes instal·lacions.

D'altra banda, la majoria d'asseguradores pel fet de tenir parallamps, normalment fa abaratir les quotes de les pòlisses.

 

 

NAUS INDUSTRIALS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

NAUS INDUSTRIALS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

NAUS INDUSTRIALS PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL

 

 

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instalˇla parallamps acreditats per:


PARALLAMPS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat