Tel.: 93 318 06 44 - català - castellano

Protecció de sobretensions:
Pot demanar més informació:
Tel.: 93 318 06 44
info@torrente.cat
Protecció de sobretensions:

L'existència de sobretensions a les xarxes elèctriques, i de comunicacions, produeixen molt sovint greus pèrdues econòmiques i de dades, de la que cal protegir les nostres instal·lacions.

Torrente Tecno Industrial, us ofereix la seva oficina tècnica, per a fer-vos el disseny minuciós de la protecció de les sobretensions a la vostre xarxa elèctrica, de dades, comunicacions, etc...

En els nostres dissenys apliquem les mes de 200 referències de protectors diferents, fabricats per la prestigiosa marca Cirprotec, per ajustar la protecció adequada a cada necessitat i d'acord al CTE i RBT.

Ens en ocupem, des de el disseny fins a la instal·lació a casa dels nostres clients. Dissenyem instal·lacions des del sector industrial, fins a la vivenda privada.

Son moltes les instal·lacions protegides per Torrente Tecno Industrial: Contacti amb nosaltres i li dissenyarem la protecció adequada d'acord a les dimensions de la seva instal·lació.

SECTORS
Torrente Tecno Industrial instal·la parallamps acreditats per:


PARARRAYOS TORRENTE TECNO INDUSTRIAL
Marquès de Barberà, 21 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 318 06 44 - Fax.: 93 318 65 71 - info@torrente.cat